Kunstgalleriet, Stavanger

UtstillingUtstillingUtstillingUtstillingUtstilling
UtstillingUtstillingUtstillingUtstillingUtstilling
UtstillingUtstillingUtstillingUtstilling

"Myter" Stavanger kunstforening, Speculumfestivalen

UtstillingUtstillingUtstillingUtstillingUtstilling
UtstillingUtstillingUtstillingUtstilling

"Komposita" Galleri Gann

UtstillingUtstillingUtstillingUtstillingUtstilling
UtstillingUtstilling

"Et barn gikk ut..." Norsk kulturråds 30-års markering

installasjoninstallasjoninstallasjoninstallasjoninstallasjon
installasjon