Alle bildene er utført i pigment/pva og kull på lerret.

malerimalerimalerimalerimaleri
malerimalerimalerimalerimaleri
malerimalerimaleri malerimaleri
malerimalerimalerimalerimaleri