IntroMaleri

Torunn Thrall har vært aktiv billedkunstner siden 1986. Foruten utstillingsvirksomhet, har hun hatt en rekke utsmykkingsoppdrag, offentlig og privat. Hun er innkjøpt av Norsk kulturråd og Rogaland kunstmuseum og har mottatt flere stipend. Kunstneren arbeider i en teknikk som visuelt uttrykker seg i stofflige objekter, intense og kontrastfulle i farge og form. Tematisk kan maleriene karakteriseres som abstrakte landskap.